Anlegg som Pers Hyttepark 14/18 (del 1 og 2) - Gordarike 10/340a, 10/333-336 og kontorbygget 14/81, enkeltvis eller samlet til salgs. Eierandel i Gol Stavkyrkje (34%) vurderes for salg. 

Miniatyrbilde

.

 

Hytteparken 14/18

Hytteparken 14/18-1. Området vurderes også til formål fritidsleiligheter. 

Hytteparken 14/18-2. Fritidshytter og leiligheter. Eksisterende hytter. Fritidsboliger/hytter for salg eller utleie. Kontorbygg på 5 etasjer med garasje i sokkeletasje (26 planlagt).

 

Middelalderparken Gordarike 10/340 a/b, 333-336 

Gol Stavkyrkje, Valhall restaurant, amfi, festivalområde, kaupang, utstillingsbygg, lekeområde. 

 

 

DBC-Senteret 14/81

Kontorbygg på ca. 2.400 m2 totalt på 4 etasjer. Møtelokaler, kantine med kjøkken og resepsjon. 

 

 

.