Gordarike i Gol sentrum. 

Temaparken om middelalderen og vikingenes guder. Utstillingene handler om tro og overtro og kan være spennende å studere for store og små. Her er liten vikinggård med en kongehall hvor en kan holde fest eller samling. I et typisk langhus er det både en utstilling om norrøn mytologi og en utstilling om stavkirkebygging og stavkirkene i Norge. Her er også en rekonstruert gravhaug for kong Hadding, tårnet Yggdrasil ognissehuset med mekaniske nisser.

Som en del av Gordarike Familiepark i Gol ble det i 1994 vigslet en tro kopi av stavkirken. Mens den opprinnelige stavkirken sto høyt og fritt oppe i fjellsida, står kopien på Storeøyni nær Gol sentrum i Gordarike. Den opprinnelige Gol stavkirke står på Norsk Folkemuseum i Oslo og tilhører den til enhver tid regjerende monark i Norge. Undersøkelser indikerer at bygningen er oppført etter 1216, og den har elementer som er så tidlige som fra 1157. Det sies at det var Kong Hadding og hans sønner som regjerte i Hallingdal i tiden før Harald Hårfagre.

Gordarike gir gjerne et tilbud på vielse, dåp, barneselskap, vennefest, jubileum eller bryllupsfest.