Middelalderparken Gordarike i Gol sentrum. 

Gol Stavkyrkje er hovedattraksjonen i Gordarike. En tro kopi av Gol Stavkyrkje ble startet bygd i 1980 og vigslet av biskopen i Tunsberg i 1994. 
Mens den opprinnelige stavkirken sto høyt og fritt oppe i fjellsida, ble kopien bygd som et fyrtårn i Gol sentrum. 

Fra tårnet Yggdrasil er det god utsikt. Inne i tårnet er utstillingen om stavkirkearkitektur. Kong Haddings gravhaug er en rekonstruert, underjordisk utstilling med blant annet informasjon og eksempel på viking klær og utstyr, og en liten tablåutstilling om lokalhistorie og sagn fra Gol. 

Vinland er en egen lekepark for barn. Parken ligger litt bortenfor middelalderparken og er åpen i sommersesongen. 

Den opprinnelige Gol stavkirke står på Norsk Folkemuseum i Oslo, og tilhører den til enhver tid regjerende monark i Norge. Undersøkelser indikerer at kirken ble oppført etter 1216, og har elementer som er så tidlige som fra 1157.

Det sies at det var Kong Hadding og hans sønner som regjerte i Hallingdal i tiden før Harald Hårfagre. Sagnet forteller at det stod et slag mellom de to sønnene til Kong Hadding i Gol, og at den ene av brødrene falt. Derfor kan du i dag besøke Kong Haddings Gravhaug i Gordarike.