Næringseiendommer til salgs i Gol. Ta kontakt for visning.

Næringseiendommer til salgs i Gol

Hallingdals mest sentrale næringsområde. Ca. 50 da. ved rv. 7.

HOTELL, FRITIDSLEILIGHETER - KOMBINERT MED REKREASJON, KULTUR, AKTIVITETER OG HANDEL
GOL - STOPPESTED NR. 1 OSLO/BERGEN