Generelle betingelser

Generelle betingelser - pensjonsopphold Eventyrgarden

Generelle betingelser – pensjonsopphold 
EVENTYRGARDEN HUSO

1. Økonomi

Betalingsinformasjon
Oppholdet betales før ankomst. Ønskes annen betalingsmåte kontakt oss pr. telefon 407 20 410. Faktura sendes på forespørsel, og blir vanligvis levert ut ved innsjekking når oppholdet er betalt.

Betalingsbetingelser / tidsfrister
Som en bekreftelse på arrangementet betales 10 % av pensjonspakken innen 30 dager etter bekreftelse.

A konto faktura på 50% av pensjonspakken forfaller 4 uker før ankomst.

Spesifisert faktura utstedes like før eller etter arrangementet, og avregnes mot a-konto-fakturaen.

Vennligst innbetal oppgitt totalbeløp til:  2351.05.29138  
Vennligst merk innbetaling med Ordre-nummer i meldingsfeltet i nettbanken.

Avbestilling:
Ved avbestilling tidligere enn 8 uker før ankomst refunderes innbetalt beløp minus 10% av pensjonspakken.
Ved avbestilling 28 dager før belastes det for 50% av bestilt kost/logi. Ved avbestilling senere enn 14 dager før belastes det for hele ordren.

 

Endring / reduksjon:

Innen 15 dager før ankomst kan gruppen redusere antall deltakere med inntil 20%, etter dette vil avtalt antall faktureres. 

Avbestillingen skal skje skriftlig pr e-post 
[email protected] eller tekstmelding til (+47) 407 20 410.

Eventyrgarden Huso tilbyr ikke avbestillingsforsikring, og anbefaler derfor å tegne reiseforsikring hos forsikringsselskap.

 

2. Generelle retningslinjer under oppholdet

Når du kommer:

  • Ved mangler på renhold eller utstyr ta kontakt med vaktmester tlf: 454 86 378 eller eieren Torbjørn Rustberggard tlf: 970 29 491 / 928 90 783  straks og senest en time etter ankomst.

Under oppholdet:

  • Renhold under oppholdet utføres av gjesten.
  • Alle boenheter og fellesareal innendørs er røykfrie. Gebyr for røyking kr 1500,-.

Før avreise:

  • Gjesten er ansvarlig for at boenhetene er ryddet, samt at oppvasken utført og ryddet på plass. Sluttrengjøring som ikke er bestilt, utføres av gjest.
  • Gjenglemt. Sjekk om du har tatt med alle eiendeler. Sending pr. post i oppkrav (fra kr 200 + porto).
  • Varmeovner settes på 17 grader før avreise. Alle lys slukkes. Balkongdøren lukkes. Ytterdøren låses.
  • Dersom leiligheten ikke er i forventet forfatning vil Eventyrgarden Huso ta kontakt pr. mail eller telefon etter avreise. Utgifter i forbindelse med ekstra renhold eller brekkasje vil bli belastet gjesten eller trukket fra depositum.

3. Diverse 

Avstander:
18 km fra Gol sentrum, kjør i retning Hemsedal, Rv52. Ta av til høyre v/ Robru, følg skilting til Eventyrgarden Huso. 
10 km fra Hemsedal/Ulsåk. Fra Bergen rv. 52 Hemsedalsfjellet. I Hemsedal tas til venstre ved Ulsåk, følg skilting til Eventyrgarden Huso.

Nøkkel og inn/utsjekk:
Hvis ikke annet er avtalt er ankomst fra kl. 16.00.  Avreise innen kl. 12. 
Inn-/utsjekking avtales med hver enkelt gruppe i god tid før ankomst.
Ved spørsmål om andre tider for innsjekking/utsjekking, ta kontakt på tlf: 407 20 410 mandag-fredag kl. 08.00-16.00.

Skader
Dersom det oppstår skader på boenheten, eller inventar, skal dette meldes Eventyrgarden Huso umiddelbart (innen 48 timer). Skyldes disse skader leietakeren eller noen i hans følge, står leietaker som ansvarlig for at oppståtte skader erstattes direkte til huseier, eller dennes representant, før avreise ved leieforholdets slutt.


Endringer
Eventyrgarden Huso forbeholder seg retten til å endre på ovennevnte betingelser uten varsel.
Eventyrgarden Huso forbeholder seg også retten til å justere priser ved eventuell endring av off.avgifter/mva.

4. Kontaktinformasjon

Eventyrgarden Huso
Booking telefon: +47 407 20 410
Vaktmester: +47 4548 6378
Eier: +47 9702 9491 / 9289 0783
E-post:
[email protected] Nettside: www.huso.no 
Besøksadresse: Huso, 3560 Hemsedal
Bookingadresse: Gamlevegen 6, 3550 Gol

 

For arrangement i regi av event-arrangør (EA) gjelder disse tilleggsbetingelser:

Fakturering:
Arrangement (aktiviteter/bespisning) levert av EA faktureres direkte av dem.


Ansvar for skade:
Ved hærverk, skade eller lignende som følge av uaktsom eller forsettlig opptreden av deltagerne ved ethvert arrangement, står kunden ansvarlig og vil bli belastet alle kostnader som følge av dette.

Kundenes utstyr:
EA tar ikke ansvar for gjestenes eiendeler.

Værforbehold:
EA forbeholder seg retten til å foreta justeringer i programmet som følge av værforandringer.

Sikkerhet:
EA forbeholder seg retten til å kansellere og/eller endre program der bruk av rusmiddel går ut over sikkerheten på arrangementet.